GDPR/Integritet

Till Exact i Butiks kunder, leverantörer och kontaktpersoner

Som ni säkert vet så införs det en ny lag gällande hantering av personuppgifter. Den heter General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss på Exact i Butik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Varför sparar vi dina uppgifter? Exact i Butik har formulerat en kvalitetspolicy som du hittar på vår hemsida. Den första och viktigaste punkten lyder så här:

”Exact i Butik ska alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör.

Det här innebär att vi använder vårt register som ett verktyg för att uppnå detta krav i vår policy.

Den nya lagen innebär att du som kund/leverantör har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, till exempel namn och kontaktuppgifter.

Tveka inte att kontakta oss på Exact i Butik om du har frågor gällande vår hantering av den nya dataskyddslagen!

Ansvarig är Ingegerd Holm, Tel 08 59430935