ISO-certifiering på gång

För att säkerställa att vi alltid bemöter våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt och för att se till att specificerade krav tillgodoses har vi påbörjat arbetet med att certifiera oss för ISO 9001 och ISO 14001 för Exact i Butik. ISO-certifiering börjar med en processkartläggning där vi sedan arbetar kontinuerligt med förbättring av vårt kvalitetsarbete och upprättar riskanalyser.
Vi räknar med att certifieringen skall var klar under hösten 2018!

 

Kvalitetspolicy   •   Miljöpolicy

By |tisdag, juni 5, 2018|Tags: |