Exact i Butik AB arbetar med att lösa detaljhandelns behov av logistik och transportlösningar till och i butiker. För att säkerställa att vi alltid bemöter våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt och för att tillgodose specificerade krav har vi etablerat ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001. Certifieringen utfärdades av Svensk Certifiering i Norden AB.

Certificate for ISO 9001:2015, certificate no 9001-0687 
Certificate for ISO 14001:2015, certificate no 14001-0687
Kvalitetspolicy   •   Miljöpolicy