Kvalitetspolicy 

Exact i butik är ett helsvenskt bolag som har varit verksamt sedan 2003. Vi är marknadsledande inom kundvagnar, kundkorgar, kundvagnsgarage och andra produkter inom butikslogistik. Vi har genom vårt samarbete med ledande leverantörer inom dessa områden en bred produktportfölj att erbjuda. Vi har import från 8 länder.

Inom företaget har vi mer än 80 års samlad erfarenhet med att arbeta med kundvagnar samt övrigaprodukter. Vår grundidé är att ta fram lönande lösningar för butiker och som underlättar för butiksägare och därmed ökar kundnyttan och förbättrar shoppingupplevelsen.

Denna kvalitetspolicy uttrycker EXACT I BUTIK AB:s grundläggande värderingar och utgör basen för EXACT I BUTIK AB:s kvalitetsledningssystem.

EXACT I BUTIK AB skall:

 • Alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att
  specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör.
 • Arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål
  baserade på vår processkartläggning.
 • Utveckla våra medarbetares kompetens kontinuerligt genom utbildning och därmed få
  kompetent och engagerad personal som känner ansvar för sina arbetsuppgifter.
 • Leverera våra produkter enligt fastställda kontrollinstruktioner baserade på våra kunders
  krav.
 • Fastställa metoder för att utvärdera om våra kunder är nöjda.
 • Hantera avvikelser och reklamationer snabbt och effektivt i vår rapportvakt.
 • Arbeta förebyggande med riskanalyser för att undvika brister och reklamationer.
 • Vara tydligt med kravspecifikationer till våra leverantörer och kontinuerligt utvärdera om
  kraven uppfylls.
 • Vi åtar oss se till att tillämpliga krav som lagar, förordningar och föreskrifter följs.
  Inneha fullgod ansvarsförsäkring