Projektbeskrivning

ICA MAXI JÖNKÖPING

Butiken byggde om entrén och kompletterade med flera uppställningsplatser till specialvagnar. Att handla med föräldrarna skulle också bli mer spännande för barnen i de nya bilkundvagnar (som är stackningsbara).

Tydlig bild samt en kort beskrivning av vagnen på varje uppställningsplats  skall hjälpa att hålla ordning på uppställningen.

Till produktsidan Line-Up-Uppställning
Till produktsidan Bilkundvagn stackningsbar