Project Description

ICA Maxi Solna

För att göra butiken mer användarvänlig för barnfamiljer valde ICA att erbjuda sina kunder ett urval med specialvagnar. Nu finns två olika uppställningar med specialvagnar inomhus.

  • Första uppställning är för tre bilkundvagnar. Med bilkundvagnen kan barnet åka bil när föräldrarna handlar.
  • Andra uppställning är för 3 rader kundvagnar med olika barnsits-/barnstolskombinationer.
    – Vagnar med barnsits och barnstol
    – Vagnar med två barnstolar
    – Vagnar med två barnsitser
    Varje uppställningsrad är märkt med skylt för motsvarande vagn och varje vagn har en bild i handtaget som skall hjälpa kunden att lämna vagnen tillbaka i rätt rad.