Projektbeskrivning

ICA Maxi Solna

För att göra butiken mer användarvänlig för barnfamiljer valde ICA att erbjuda sina kunder ett urval med specialvagnar. Nu finns två olika uppställningar med specialvagnar inomhus.

  • Första uppställning är för tre bilkundvagnar. Med bilkundvagnen kan barnet åka bil när föräldrarna handlar.
  • Andra uppställning är för 3 rader kundvagnar med olika barnsits-/barnstolskombinationer.
    – Vagnar med barnsits och barnstol
    – Vagnar med två barnstolar
    – Vagnar med två barnsitser
    Varje uppställningsrad är märkt med skylt för motsvarande vagn och varje vagn har en bild i handtaget som skall hjälpa kunden att lämna vagnen tillbaka i rätt rad.