Projektbeskrivning

ICA Supermarket Hjärnarp

Butiken behövde nya kundvagnsgarage och valde ett AlKuTec Trigon 3-raders-garage med plant tak och transparenta rutor för att skydda sina kundvagnar för vind och väder. Garaget passar exakt i en parkeringsruta och är utrustat med LED-lampor och papperskorg. Transparent tak och väggar gör garaget ljust och vagnarna är synliga från längre håll.

Butiken passade på att köpa några nya kundvagnar 220 l som är utrustade med multifunktionellt RelaXT-handtag och Ergosticks. Man valde ett RelaXT-handtag med stor display för att kunna kommunicera med kunden och uppmärksamma erbjudanden.