Projektbeskrivning

 

Kundanpassat kundvagnssortiment

PROBLEMSTÄLLNING
En ICA Supermarket butik har en alldeles för stor andel kunder som handlar i kundkorgar och följaktligen låga snittköp. Butiken har vanliga kundkorgar på 27 liter och ett 80-tal kundvagnar. Storleken på kundvagnarna är 180 liter utan underhylla men försedda med myntlås och placerade i ett garage utanför entrén.

Se hur vi hjälpte butiken att underlätta för kunderna och för att öka snittköpet.

compact

ÅTGÄRD
Byta ut 20st av de gamla kundvagnarna till 20st Compact 80 liters mindre kundvagn. Dessa är inte försedda med myntlås. Detta underlättar för kunden och gör att de väljer kundvagnen framför en kundkorg. Inne i butiken byggs entrén om så det finns utrymme för ca 10st av dessa små vagnar.

EFFEKT
En markant ökning av snittköpen från första dagen efter åtgärden

ÅTGÄRD
Efter ca 1 månad byts ytterligare 20st av de gamla kundvagnarna ut mot den nya mindre kundvagnen på 80 liter eftersom de är så populära och alltid är upptagna.

EFFEKT
Ytterligare förbättring av snittköpen och många positiva kommentarer från kunder gällande de nya vagnarna. Några kommentarer ”lättkörda smidiga vagnar som tar liten plats”, ”lättare att ta liten kundvagn än en kundkorg när de inte har myntlås”, ”mer ergonomiskt än en kundkorg” och liknande.

kundanpassat_sortiment

ÅTGÄRD
Införskaffar specialkundvagnar till kunder med barn och baby såsom ”Syskonvagn” (med plats för både baby och syskon), Barnkundvagnar och Bilkundvagn. Utanför butiken i garaget för kundvagnar organiseras de olika vagnarna i rader med en startterminal och en skylt på med bild på vilken typ av kundvagn som ska stå i den raden.

EFFEKT
Fler nöjda kundgrupper samt ordning och reda i vagnorganisationen – estetiskt tilltalande.

ÅTGÄRD
kollektionTar steget fullt ut och anpassar kundvagnsparken till behovet hos sina befintliga kunder. Byter ut de gamla kundvagnarna till nya, alla utan myntlås. Det innebär att det nu finns 50st Compact 80 liter, 14st Compact 140 liter med underhylla och 8st Cadergo 210 liter. De två större vagnarna är försedda med avdelare i korgen och med en multifunktionell barnsits som kan användas som hylla för ömtåliga varor.

Eftersom vagnarna inte har myntlås förses garaget med en låsanordning för att kunna låsa om kundvagnarna under natten. De vanliga kundkorgarna byts också ut mot en kundkorg på hjul, Madrid 32 liter vilket innebär att den är lite större än de vanliga kundkorgarna men ändå inte upplevs som otymplig.

EFFEKT
Snittköpen ökar ytterligare. Merparten av alla kunder använder numera kundvagnar istället för kundkorgar. Använder man ändå en kundkorg så är den större och försedd med hjul vilket också gagnar högre snittköp. Kunderna gör medvetna val av vilken kundvagn man ska handla i beroende på om man ska kompletteringshandla eller om det är vecko- eller månadsinköp som är aktuellt.