Projektbeskrivning

Kundvagnsorganisation

rangering_01

 

Urban Malm
ICA MAXI Stormarknad Uppsala

PROBLEM: SKIFTANDE BEHOV AV VAGNAR HOS KUNDERNA
LÖSNING: MÅNGA TYPER AV KUNDVAGNAR SOM ÄR BRA ORGANISERADE

Två saker är särskilt viktiga för mig när det gäller vagnarna i min butik:

Jag har sett till att ha olika kundvagnar till kundernas varierande behov. Två storlekar på vanliga kundvagnar, inomhusvagnar, bilkundvagnar, barnkundvagnar, barnstolskundvagnar samt rullstolsvagn.

Lika viktigt är det sedan att allt detta är snyggt organiserat med uppställningsplatser i entrén.

Variation och ordning och reda!

organisation_02