Med hjälp av kantlister och hörnskydd både stärker ni butikens profil genom att kommunicera med färger och skyddar korgkanten.

Skyddslisten gör så att korgkanten skyddas mot mekanisk nötning, samt sänker bullernivån.
Hörnskydd rekommenderas även för barnkundvagnar.

Ladda hem produktblad

Kontakta oss för mer info!