Mått: 300 x 30 x 30 mm
Annonsyta: 272 x (4 x 26) mm

Vid större mängder kan andra färger och dekaler erhållas efter önskemål. Pris för dekal tillkommer beroende på antal. Se exempel för tryckunderlag.

Varuavskiljare är ett bra tillfälle att nå ut med specifika budskap; reklam för din butik, en kampanj eller för dina leverantörer!

Vänligen kontakta oss för mer information!