Låshjul / SmartWheel

Kostnaden för kundvagnar utsatta för skadegörelse eller stöld är för många butiker betydande. Med ett pris på ca 800 – 1.200 kr per kundvagn innebär kompletteringar, reparationer och hämtning av kundvagnar en accelererande utgift.

Men det största problemet för butiken blir låga snittköp om kundvagnarna inte finns tillgängliga och kunden istället tar en kundkorg.

Med Smart Wheel som fungerar digitalt kan du eliminera dessa problem.