När hygien spelar roll

I självservicedisken möter man ofta problemet att tången ligger bland brödet, eller hänger utanför, vilket är ohygieniskt. Med vår tång med självuppvindande lina hänger tången alltid på rätt plats. Denna tång kan monteras i existerande inredning.

  • Enkel att montera. Kan även integreras i produktionstillverkning.
  • Alltid på plats
  • Hygienisk lösning.

Till brödtången med vajer kommer du här.